Från nyanländ till nyanställd - ny syn på språkkompetens

I förra veckan så drog så äntligen våra två kombinationsutbildningar igång här på SFI Västerort. En gymnasial utbildning inom Vård och omsorg samt en andra inom Barn och fritid kombinerat med studier i svenska på SFI eller SVA på grundläggande nivå. Vi kan nu stolt konstatera att vi har lyckats fylla upp två klasser med förväntansfulla studerande som passar in i profilen "kort utbildningsbakgrund" samt att de står "långt ifrån arbetsmarknaden". Såväl äldrevården som stadens förskolor och fritidshem skriker efter utbildad personal och tillsammans med Åsö Gymnasium, EFAS och Enheten för språkstödjande insatser har vi även lyckats skaka fram seriösa praktikplatser till alla våra studerande som nu kommer att läsa heldagar på plats här i Rinkeby under dryga 1,5 års tid. De genomför under denna tid tre praktikperioder om fem veckor vardera där de får såväl praktisk erfarenhet som en värdefull arbetsgivarkontakt för möjlig anställning framöver.

Utbildningarnas upplägg bygger på de erfarenheter vi fått med oss från ett tidigare projekt där vi samverkat med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Medlearn. Där startade en grupp studerande att läsa Vård och omsorg i början av april 2016 och blev nu i slutet av juli månad 2017 klara undersköterskor med just inriktning mot äldrevården. 23 av de sammanlagt 28 personer som påbörjat utbildningen firade då att de klarat av hela utbildningen. Uppemot 40 % hade någon form av anställning efter utbildningens slut. Detta trots mycket bristfälliga kunskaper i det svenska språket när de påbörjade sina studier. Mot alla odds så lyckades även tre studerande med extra kort studiebakgrund från sina hemländer, så kallade studieväg 1-elever (0-6-års studiebakgrund), att slutföra sina studier. Utbildningspiloten har blivit såväl uppmärksammad i rikstäckande medier (DN) samt att jag tillsammans med rektor för Medlearn, Maria Virtanen, fått hålla i en välbesökt workshop i ämnet på vuxmässan i Linköping i april månad i år (se foto från vuxmässan nedan).

Med all den erfarenheten i bagaget så bygger vi nu en ännu bättre struktur för dessa två nya utbildningsinsatser som alltså den här gången görs i samverkan med Åsö Gymnasiums yrkeslärare. Dessa lärare arbetar i sin tur sida vid sida med våra SFI-lärare, vilka stöttar eleverna i svenska under pågående yrkeslektion. Detta möjliggör för våra SFI-studerande att kunna tillgodogöra sig yrkesinriktad litteratur på svensk gymnasial nivå. Något som utan språkstöd inte skulle vara möjligt för denna målgrupp. Några förändringar som har gjorts sedan sist är att vi nu startar upp med en fem veckor lång orienteringskurs vilken ämnar förbereda våra studerande bättre inför vad som komma skall. Där får de lära sig studieteknik, sociala koder på arbetsmarknaden, de får information om arbetsrätt och fackliga frågor, samt mycket annat som de har nytta av eller som är rent avgörande för att kunna tillgodogöra sig studierna på ett bra sätt. När de fem veckornas orienteringskurs är över så börjar de intensiva studierna med SFI eller SVA-grund hela förmiddagarna samt yrkesutbildning hela eftermiddagarna.

En annan viktig aspekt, förutom att förbereda våra studerande inför vad som komma skall, är att även förbereda arbetsgivarna där de studerande ska göra sin praktik och eventuellt erbjudas olika typer av anställningar när utbildningen är klar. Forskning visar (Hamberg Lena, Samverkan i och med språket, 2015) att kraven på språklig kompetens som ställs för olika arbeten sällan speglar hur språkbruket på arbetet ser ut. Det innebär att många arbetsgivare i Sverige endast anställer personal som talar utmärkt svenska, medan det i själva verket ofta inte är helt nödvändigt för arbetets egentliga utförande. Det innebär självklart inte att språket inte är viktigt. Språket är och kommer alltid förbli nyckeln till en lyckad integration. Det är snarare den språkliga nivån som vi ibland behöver omvärdera utifrån vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. En perfekt talad och skriven svenska är inte alltid nödvändigt för ett väl utfört arbete.

Med detta sagt så välkomnar vi nyfikna frågor och funderingar kring utbildningens upplägg och genomförande. Vi vet att det är flera aktörer runtom i landet som nu genomför liknande projekt och välkomnar värdefull input och reflektioner kring vad som kan göras annorlunda. Vi är övertygade om att detta är den nya tidens utbildningsinsats och att detta upplägg radikalt förkortar tiden det tar för en nyanländ svensk att ta sig ut på arbetsmarknaden.

 

Klicka på länken nedan om du vill läsa tidigare inlägg av Rektor Maria

http://rektormaria.blogspot.se

Dela: